Obavezna zaštita vinove loze pred cvatnju

Krajem mjeseca svibnja vinova loza je u fazi intenzivnog porasta i stvaranja lisne mase te je podložna napadu uzročnika bolesti. Nakon provedene pljevidbe,koja se obavezno provodi prije cvatnje, svakako se mora obaviti i zaštita koja se u ovom periodu obavlja sistemičnim pripravcima. Preporuka je koristiti pripravke Reboot ili Armetil protiv plamenjače te Collis ili Vivando protiv pepelnice.

Početak i sredinu mjeseca svibnja na području Hercegovine obilježile su intenzivne padaline koje su na pojedinim lokalitetima pričinile i ozbiljne štete. Pojedini vinogradi su bili po vodom. Trenutno je vinova loza na području Hercegovine u fenofazi intenzivnog porasta mladica koje su na pojedinim lokalitetima, gdje nije bilo problema sa niskim temperaturama, dosegle duljinu od oko pola metra pa i više. Sada imaju dovoljno razvijenog lišća preko kojeg se može ostvariti infekcija uzročnicima biljnih bolesti.

Vadilica košpica za višnje i trešnje. Dostupno u Sjemenarni.

Intenzivan porast lisne mase, praćen rastom temperature i nestabilnim vremenskim prilikama uz veliku količinu vlage u tlu, stvaraju idealne uvjete za razvoj uzročnika biljnih bolesti, posebno plamenjače. U prilog tome ide i činjenica da u mnogim vinogradima nije obavljena pljevidba što dodatno stvara povoljne uvjete za razvoj bolesti.

Plamenjača i pepelnica veliki problem

U ovoj fenofazi razvoja, vinovu lozu moramo štititi, ponajprije od plamenjače ali i pepelnice, dakle dvije najznačajnije i najopasnije bolesti vinove loze. Ovo je vrlo kritična faza u zaštiti vinove loze jer ubrzo slijedi cvatnja, period koji traje 5-10 dana, kada se obično ne obavlja zaštita vinove loze.

Stoga je prskanje pred cvatnju vrlo važno i obavezno se mora provesti. Osim toga, u ovoj fenofazi obično dođe do padalina koje pogoduju razvoju bolesti na vinovoj lozi. Zaštita vinove loze pred samu cvatnju obavlja se pripravcima sistemičnog djelovanja koji moraju štititi vinovu lozu do završetka cvatnje.

Bio Garden proizvodi na prirodnoj bazi namijenjeni za uporabu u ekološkoj poljoprivredi

Koje pripravke koristiti?

Za zaštitu vinove loze od plamenjače, vinogradari mogu birati između sljedećih pripravaka: Forum starArmetil 25 ili Reboot. Što se tiče pepelnice dostupni su vrhunski pripravci: SugobyCollisVivando, i dr.

Svakako pripravcima koji se koriste protiv pepelnice dodati i močivi sumpor – Chromosul.

Za hobiste, odnosno male vinogradare, koji imaju nekoliko trsova vinove loze preporučamo primjenu Reboot-a  koji je dostupan u pakiranju dostatnom za desetak litara vode.

Facebook Comments