Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine na područja Grada Široki Brijeg

OBAVIJEST  ZA JAVNOST

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Lištica, Mokro, Trn, Dobrkovići i Mamići Gornji sa područja Grada Široki Brijeg

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Lištica, Mokro, Trn, Dobrkovići i Mamići Gornji sa područja Grada Široki Brijeg da prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Širokom Brijegu. Javnom objavom Općinskog suda u Širokom Brijegu je dana 05.05.2023. godine pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoja prava na nekretninama i to najdalje do 04.07.2023. godine.   

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Širokom Brijegu na adresi Pobijenih franjevaca 1., Široki Brijeg, svakim radnim danom od 08,oo do 13,oo sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinskog suda u Širokom Brijegu zemljišnoknjižni ured, na adresi Pobijenih franjevaca 1., 88220 Široki Brijeg.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u gore navedenim katastarskim općinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarsku općinu, koja je predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba .

Facebook Comments